GABI­NET MEDY­CYNY ESTE­TY­CZNEJ i CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierzak


spec­jal­ista chirurgii ogól­nej, lekarz medy­cyny estetycznej

62510 Konin, ul. Makowa 6/​24

Wiz­yta po wcześniejszej rejes­tracji telefonicznej.

tel. (+48) 781 66 81 00
(+48) 63 245 09 27

Rejes­tracja:

Od poniedzi­ałku do piątku w godz. 10oo18oo

Obow­iązek Informacyjny