GABI­NET MEDY­CYNY ESTE­TY­CZNEJ i CHIRURGII OGÓLNEJ

lek. med. Renata Stencel-​Kaźmierzak


spec­jal­ista chirurgii ogól­nej, lekarz medy­cyny estetycznej

62510 Konin, ul. Makowa 6/​24

Wiz­yta po wcześniejszej rejes­tracji telefonicznej.

tel. (+48) 781 66 81 00

Rejes­tracja telefoniczna:

Od poniedzi­ałku do piątku w godz. 10oo18oo

Obow­iązek Informacyjny