cosmelanNAJSKUTECZNIEJSZA TER­APIA USUWA­JĄCA PRZEBARWIENIA.

Wskaza­nia:

  • melasma
  • bardzo wyraźnie roz­jaś­nia piegi, znamiona bar­wnikowe, prze­bar­wienia posłoneczne i pozapalne.
  • dla każdego foto­typu i rodzaju skóry.

Pon­adto Dermamelan/​Cosmelan 2:

  • odmładza skórę,
  • reg­u­luje wydzielanie łoju i zwęża pory,
  • może być wykony­wany o każdej porze roku,
  • chroni przed promieniowaniem UV

Ter­apia składa się z dwóch etapów:

  1. Nałoże­nie maski w gabinecie lekarskim.
  2. Pielę­gnacja kre­mem Der­mame­lan lub Cos­me­lan 2 w domu.

EFEKT ROZ­JAŚNIENIA PLAM JEST WIDOCZNY PO MIESIĄCU.

Skuteczność 99% w redukcji prze­bar­wień, 100% w odmładzaniu.

cosmelan2