mezoterapia2MEZOTER­APIA to metoda pole­ga­jąca na wstrzyki­wa­niu małych dawek sub­stancji leczniczej bezpośred­nio w skórę.

Mezoter­apia jest doskon­ałą pro­fi­lak­tyką w starze­niu się skóry przez dostar­cze­nie sub­stancji odży­w­czych za pomocą zas­trzyków śród­skórnych w odpowied­nie miejsca takie jak twarz, szyja, dekolt, dłonie, skóra głowy, ramiona, wewnętrzna strona ud, piersi, pośladki.

Wybór preparatu do mezoter­apii jest uza­leżniony od potrzeb pacjenta.

Sub­stancje stosowane w mezoter­apii akty­wnie regenerują uszkod­zoną skórę, popraw­iają koloryt skóry, sty­mu­lują wzrost komórkowy,nawilżają, zwięk­szają gęs­tość i elasty­czność skóry.

Główne wskaza­nia do mezoterapii:

  • zapo­b­ie­ganie starzenia się skóry i pow­stawa­nia zmarszczek
  • skóra zniszc­zona
  • skóra zwiotczała i wiotczejąca
  • rozstęp i blizny
  • cel­lulit i nad­mierna tkanka tłuszczowa
  • wypadanie i słaba kondy­cja włosów i skóry głowy.

Mezoter­apia poprawia kondy­cję skóry w sposób niechirurgiczny.

Wprowad­zone pod­skórnie preparaty sty­mu­lują metab­o­lizm komórek, a także pro­dukcję kola­genu i elastyny, przez co skóra staje się bardziej jędrna i lep­iej odżywiona.

Prze­ci­wskaza­nia:

  • alergie
  • ciąża
  • cukrzyca
  • stany zapalne na skórze

mezoterapia3