wypelnianie zmarszczekDo zabiegu wypeł­ni­a­nia zmarszczek, policzków i mod­e­lowa­nia ust sto­suje się kwas hialuronowy. Efekty są widoczne tuż po zabiegu.

Dzi­ała­nia niepożądane:

 • obrzęk
 • siniak
 • zacz­er­wie­nie­nie
 • ból
 • piecze­nie

Objawy te szy­bko ustępują i można je łatwo zamaskować przy pomocy mak­i­jażu. Należy pamię­tać, by zgłosić się do lekarza prowadzącego, jeżeli któryś z powyższych objawów trwa dłużej niż tydzień lub pojaw­iły się inne dzi­ała­nia niepożą­dane. Wszys­tkie zabiegi wykony­wane na skórze niosą ze sobą ryzyko infekcji.

Prze­ci­wskaza­nia:

 • ciąża
 • karmie­nie
 • skłon­ność do blizn przerosłych
 • nad­wrażli­wość na kwas hialuronowy
 • choroby autoim­muno­log­iczne, immunoterapia
 • zabiegi laserowe i pilingi do 6 tygodni
 • wcześniejsze zabiegi z wypeł­ni­aczami permanentnymi

Rezul­taty utrzy­mują się różnie długo, prze­cięt­nie 612 miesięcy.

Zależy to od wielu czyn­ników, takich jak:

 • wiek
 • miejsce poda­nia preparatu
 • ilość podanego preparatu i jego gęstość
 • stan i kondy­cja skóry
 • styl życia
 • pale­nie papierosów i opalanie przyspiesza rozkład kwasu hialuronowego.

wygladzanie